#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

nếu các bạn đã làm cái trò này thì mình và các bạn chắc chắn là giống nhau đấy các bạn ạ, đó là dùng nick ảo để có thể tán một đứa em gái nào đó và đương nhiên là mình đã có thể làm điều ấy với đứa em gái ngay cạnh nhà mình, mình biết nếu mình dùng níck thật nó mà biết nó sẽ không đồng ý, mà nhỡ may nó từ chối mình còn đỡ quê ấy các bạn ạ, và đương nhiên sau một khoảng thời gian tán tỉnh với tài ăn nói của bản thân mình và cái mà mình có đó là tiền thì việc mà mình có được nó đó là điều đương nhiên rồi chẳng có cái mẹ gì là sai cả

Diễn viên tham gia phim

N/A